VIZIJA

Trajnostni park Istra

 

Vizija Parka Istra je trajnost v praksi.

Namen Parka Istra je spodbujati trajnostni razvoj v izpraznjenem zaledju Istre ter širiti med mladimi vrednote prostovoljstva in aktivnega državljanstva.

Najpomembnejša cilja Parka Istra sta:

 • Pomagati lokalnemu prebivalstvu. To dosegamo s podporo lokalnim trajnostnim pobudam, pomočjo ranljivim skupinam prebivalcev ter s sodelovanjem pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. V letu 2016 smo Istri podarili preko 18.000 prostovoljskih delovnih ur. Več o tem si lahko pogledate tukaj. 
 • Opolnomočiti mlade in jih navdušiti za aktivno državljanstvo. Ta cilj dosegamo preko spodbujanja neformalnega izobraževanja, ki ga mladi v Parku Istra pridobijo z najrazličnejšimi delovnimi izkušnjami, popoldanskimi delavnicami, učenjem socialnih interakcij skozi bivanje in timsko delo v skupini prostovoljcev ter s stiki z domačini vseh starosti. V letu 2016 smo za več kot sto mladih iz vsega sveta organizirali 32 izobraževalnih delavnic in nešteto raznovrstnih neformalnih učnih izkušenj.

Drugi cilji Parka Istra so:

 • Nuditi odprti prostor, kjer bo vsak od nas lahko prispeval po svojih močeh k ustvarjanju lepšega sveta.
 • Ponuditi našim prostovoljcem in obiskovalcem izkušnjo čim bolj trajnostnega življenja.
 • Ustvariti model spodbujanja regionalnega razvoja, ki ga bo mogoče prenesti v druge slovenske regije.
 • Organizirati naše prostovoljske aktivnosti tako, da lahko preživijo tudi brez evropskih sredstev. S tem želimo zagotoviti avtonomijo prostovoljcev ter trajnost prostovoljskih aktivnosti.

 

Pred nami je razburljivo leto, v katerem bodo vse bolj žive aktivnosti, zaradi katerih je Park Istra tudi nastal:

 • iskali bomo nove organizacije in posameznike, ki delujejo na področju trajnosti, dobrodelnosti in razvoja podeželja ter jih podprli s prostovoljskim delom;
 • še bolj se bomo osredotočili na kvalitetno neformalno izobraževanje mladih, ki prihajajo k nam
 • vse leto bomo izvajali izobraževanja za različne ciljne skupine;
 • še tesneje se bomo povezali z lokalno skupnostjo, da zasučemo trend degradacije podeželja v trajnostni razvoj;
 • pomagali bomo širiti model podpore razvoju regije s prostovoljskim delom v druge regije.

 

20170521_131740
IMG_3532
18814109_785809001579016_2489081688568493157_n