VIZIJA

Trajnostni park Istra

 

Vizija Parka Istra je trajnost v praksi.

Namen Parka Istra je spodbujati trajnostni razvoj s širjenjem vrednot prostovoljstva in aktivnega državljanstva.

Najpomembnejša cilja Parka Istra sta:

  • Pomagati lokalnemu prebivalstvu. To dosegamo s podporo lokalnim trajnostnim pobudam, pomočjo ranljivim skupinam prebivalcev ter s sodelovanjem pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. V letu 2017 smo Istri podarili skoraj 14.000 prostovoljskih delovnih ur. Več o tem si lahko pogledate v letnem poročilu za leto 2017.
  • Opolnomočiti mlade in jih navdušiti za aktivno državljanstvo. Ta cilj dosegamo preko spodbujanja neformalnega izobraževanja, ki ga mladi v Parku Istra pridobijo z najrazličnejšimi delovnimi izkušnjami, popoldanskimi delavnicami, učenjem socialnih interakcij skozi bivanje in timsko delo v skupini prostovoljcev ter s stiki z domačini vseh starosti. V letu 2017 smo za več kot dvesto mladih iz vsega sveta organizirali 42 izobraževalnih delavnic in nešteto raznovrstnih neformalnih učnih izkušenj.

 

Drugi cilji Parka Istra so:

  • Nuditi okolje, v katerem lahko vsak po svojih močeh prispeva k ustvarjanju lepšega sveta.
  • Ponuditi našim prostovoljcem in obiskovalcem izkušnjo čim bolj trajnostnega življenja.
  • Ustvariti model spodbujanja regionalnega razvoja, ki ga bo mogoče prenesti tudi v druge regije.
  • Organizirati prostovoljske aktivnosti tako, da lahko preživijo brez evropskih sredstev. S tem želimo zagotoviti avtonomijo prostovoljcev ter trajnost prostovoljskih aktivnosti.

 

20170521_131740
IMG_3532
18814109_785809001579016_2489081688568493157_n