IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE

 

V Trajnostnem parku Istra velik poudarek namenjamo izobraževalnim aktivnostim. Izobraževalne dejavnosti v naravi že potekajo. V letu 2016 smo pričeli s prenovo objekta nekdanje šole v vasi Hrvoji, ki bo urejena posebej za namene izobraževanj in delavnic.

Naš cilj je skupaj s sodelujočimi partnerji ustvariti inovativno učno okolje za mlade in starejše. Zato bodo v praktična izobraževanja in izkustveno učenje vključeni vsi deli Trajnostnega parka Istra – od Trajnostnega poligona do Ekološkega naselja Korone.

Področja, na katera se bomo posebej osredotočali so širjenje novih dognanj na področju trajnostnega razvoja, ohranjanje kulturne dediščine regije, izvajanje (pre)usposabljanj za lokalno prebivalstvo ter povezovanje z univerzami in iskanje konkretnih izzivov, praks ter zaposlitvenih možnosti za njihove študente.

 

PARTNERJI:

 

ebm_logo

> Ekologi brez meja

 

up_logo

> Univerza na Primorskem