Archive for May 2015
Finančno poročilo za leto 2014

Želimo zagotavljati transparentnost našega delovanja, zato z veseljem predstavljamo pregledno finančno poročilo za obdobje od začetka projekta do konca januarja 2015. Naši odhodki so v tem obdobju znašali 109.046 €. Sredstva so bila porabljena za: Pohvalimo se lahko, da smo skoraj 97 % zbranih sredstev namenili projektu. Stroški delovanja so znašali zgolj 3 % in stroški plač le 0,3 %, kar Park Istra uvršča med najučinkovitejše projekte v Sloveniji. Seveda pomaga to, da smo vsi prostovoljci :) V letu 2014 je v Trajnostnem parku Istra […]

Beri dalje