IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA

Park Istra je motor neformalnega izobraževanja. Prostovoljci se v Parku Istra učijo z najrazličnejšimi delovnimi izkušnjami, timskim delom ter stiki z domačini vseh starosti. Poleg tega za obiskovalce in prebivalce Istre izvajamo redne učne aktivnosti, kot so:

 • popoldanske delavnice;
 • delavnice za otroke in starostnike;
 • strokovna predavanja;
 • študentske prakse za študente iz različnih držav;
 • brezplačno počitniško varstvo za lokalne otroke.

 

Namen naših izobraževalnih aktivnosti je:

 • ponuditi izkušnjo dela za druge ter s tem navdušiti mlade za aktivno državljanstvo;
 • ponuditi mladim možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa;
 • učenje praktičnih veščin;
 • ponuditi ranljivim skupinam nove priložnosti;
 • ozaveščanje in širjenje dobrih praks;
 • promocija Istre, njenih lepot in njene kulture.