KDO SMO

KDO SMO


PETRA MATOS


Petra Matos, ustanoviteljica

Petra Matos, ustanoviteljica Parka Istra, je bila dolga leta predsednica in ustanoviteljica društva Ekologi brez meja. V času njenega predsedovanja je društvo postalo najprepoznavnejša okoljska nevladna organizacija v Sloveniji. Leta 2010 in 2012 je vodila projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu in Očistimo Slovenijo 2012. Zadnji je povezal v enem samem dnevu 300.000 prostovoljcev in se v zgodovino zapisal kot največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini Slovenije. Petra je v letu 2010 postala Ime leta. Leta 2011 je delovala kot Ambasadorka evropskega leta prostovoljstva. Pod njenim vodstvom je društvo delovalo na mnogih evropskih projektih, hkrati pa organiziralo tudi druge večje prostovoljske akcije. Petra je preko vrste intervjujev, člankov, knjig in drugih pisnih prispevkov poskušala na različnih ravneh vplivati na dvig ekološke zavesti Slovencev. V zadnjih letih deluje kot koordinatorica prostovoljcev v Parku Istra, za kar je prejela več priznanj.


JANEZ SLIKA mala


dr. Janez Matos, direktor

Janez Matos je kot vodja projektov in član upravnega odbora deloval v društvu Ekologi brez meja. Za organizacijo, načrtovanje in izvedbo prvega nacionalnega popisa divjih odlagališč, pri čemer je med drugim organiziral in vodil preko tisoč prostovoljcev, je prejel nagrado za izjemne študentske dosežke. V letu 2012 je postal član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije. V letu 2013 je ustanovil projekt Park Istra. V letu 2016 je zaključil doktorski študij Varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. V zadnjih letih deluje v Parku Istra kot direktor in organizator prostovoljskega dela ter mentor prostovoljcem iz Slovenije in tujine.


valentina


dr. Valentina Brečko Grubar, članica sveta

Dr. Valentina Brečko Grubar je dodiplomski in podiplomski študij Geografije zaključila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani: magistrski študij Pokrajinske ekologije in varstva okolja leta 1998, doktorskega Geografije pa 2006. V obdobju od 1996 do 2007 je bila zaposlena kot asistentka na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 2007 pa kot docentka na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Poučuje predmete s področij fizične in okoljske geografije ter sodeluje pri izvajanju študijskega programa Management trajnostnega razvoja. Je članica sveta zavoda Parka Istra kot predstavnica zainteresirane javnosti.


Marjan


dr. Marjan Bele, član sveta

Dr. Marjan Bele je raziskovalec v  Laboratoriju za kemijo materialov  na Kemijskem inštitutu, kjer se ukvarja predvsem s pripravo in dizajniranjem naprednih materialov za trajnostne in  nizkoogljične energetske rešitve, kot so novi aktivni materiali za litij ionske akumulatorje ter materiali za elektro-katalizo, ki se uporabljajo v gorivnih celicah. Je soavtor več kot devetdesetih znanstvenih člankov v mednarodni periodiki ter več nacionalnih in mednarodnih patentov. Je član sveta zavoda Park Istra kot predstavnik ustanoviteljev.
Klaudijo Starc, univ. dipl. ing., član sveta

Klaudijo Starc je dodiplomski študij zaključil na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Poleg svoje poklicne kariere v zavarovalništvu se je zelo aktivno vključeval in izvajal aktivnosti na področju razvoja podeželja. Povezoval in soustvarjal je posamezne projekte v okviru krajevne skupnosti, občine in lokalnih društev. Bil je tudi pobudnik, ustanovitelj in predsednik Društva za vsestranski razvoj vasi Smokvica, pod okriljem katerega so se izvajale vse ključne aktivnosti za obnovo te istrske vasi in njene okolice, ohranjanje arhitekturnih in naravnih znamenitosti ter projekti za spodbujanje avtentičnosti domačega okolja, trajnostnega razvoja ter prepoznavnosti istrskega podeželja. Je član sveta zavoda Park Istra kot predstavnik prostovoljcev.