O NAS

O NAS

 

Trajnostni park Istra deluje od leta 2014. Do danes je gostil že več kot 800 prostovoljcev iz 51 držav sveta, ki so Slovenski Istri v skoraj 1500 delovnih akcijah podarili več kot 55 500 ur prostovoljskega dela.

Prostovoljski center Parka Istra je eden redkih tovrstnih centrov v Evropi, ki lahko v vsakem trenutku gosti dvajset prostovoljcev in se vsakodnevno odziva na potrebe in izzive lokalnega okolja.

Obseg dela in programov pomoči se je skozi leta v Parku Istra močno razširil. V zadnjih petih letih se je število prostovoljcev povečalo za 2,4-krat (2014 – 96 prostovoljcev, 2018 – 234 prostovoljcev) in število prostovoljskih akcij naraslo za 3-krat (2014 – 149 akcij; 2018 – 454 akcij). Področja, ki jih Park Istra danes pokriva so močno raznolika. Prostovoljci pomagajo organizacijam in posameznikom pri varovanju kulturne in naravne dediščine, izvajajo izobraževalne aktivnosti, pomagajo socialno šibkim ter podpirajo raznovrstne trajnostne projekte po vsej Slovenski Istri. Na Park Istra se obrača vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč, ali pa imajo dobro idejo, ki jo je vredno podpreti, da bi popeljali Istro na pot bolj trajnostnega razvoja.

Poleg mnogih ur podarjenega dela so največji dosežek Parka Istra spremenjena življenja prostovoljcev in domačinov. Nesebična pomoč prostovoljcev širi vrednote prostovoljstva in aktivnega državljanstva tudi med lokalnim prebivalstvom. Izkušnja trajnostnega bivanja in prostovoljnega dela pa je tisto, kar prostovoljcem pomaga spreminjati svet tudi v vsakodnevnem življenju, na drugem koncu sveta.

Park Istra je dobil za svoje delo prestižno okoljsko nagrado Energy Globe Award Slovenia in status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju mladinskega dela. Ustanoviteljica Parka Istra, Petra Matos, je bila v letu 2017 za svoje delo v Parku Istra nominirana za žensko leta.

Vse do danes je Park Istra ohranil popolnoma prostovoljsko noto. V njem prav vsi, tudi koordinatorji projekta, delujejo kot prostovoljci.