RE-VIVING ISTRA

RE-VIVING ISTRA

Projekt se ukvarja s področjem trajnostnega razvoja, s poudarkom na podpori lokalni skupnosti pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, ustvarjanju zelenih delovnih mest in podpori uresničevanja trajnostnih pobud.

prostovoljci1

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 5. 2016 – 31.8.2017

PROJEKTNI PARTNERJI: Trajnostni park Istra (Koper, Slovenija) – prijavitelj, SCI Nord (Lille, Francija), Check IN (Beja, Portugalska)

PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus + Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov,

REFERENČNA ŠTEVILKA: 2016-1-SI02-KA105-013478

KLJUČNE BESEDE: TRAJNOSTNI RAZVOJ, PROSTOR UČENJA, EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA

KONTAKTNA OSEBA: PETRA MATOS, JANEZ MATOS

.

OPIS PROJEKTA:

SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SLOVENSKE ISTRE

Projekt ReViving Istra naslavlja reševanje problematike socialno degradiranega podeželja obmejne Slovenske Istre, od koder se izseljujejo mladi, saj tu ne vidijo priložnosti, zato vasi propadajo, obdelovalne površine se zaraščajo, naravna in kulturna dediščina pa izginja. V projektu tako mladi z manj priložnostmi iz cele EU in širše pomagajo ljudem z manj priložnostim, ki so ostali v teh krajih, pri iskanju novih možnosti za ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, varovanju dediščine teh krajev ter pri oživljanju obmejnega zaledja Istre. Le-to je prav zaradi zapuščenosti z vidika naravne in kulturne dediščine zelo bogato in se v njem skriva velik potencial, potrebuje pa znanje in mladostno, odločno energijo, ki jih bo popeljala na pot (trajnostnega) razvoja. S prostovoljstvom prav to vnašamo v to okolje. Dolgoročni cilj je ustvariti vzorčni primer projekta in nato projekt nadaljevati tudi v drugih depriviligiranih slovenskih regijah.

Prostovoljski center Trajnostnega parka Istra mladim omogoča izkušnjo trajnostnega bivanja, skupnega dela, učenja, zabave. Usmerjeno neformalno izobraževanje ter prostovoljno delo mlade učita življenja in dela v skupini ljudi in jih vzpodbuja k proaktivnemu reševanju težav, s katerimi se sooča ne le zaledje Slovenske Istre, temveč tudi Slovenija in Evropa kot celota: ekonomska kriza ter z njo povezana visoka brezposlenost mladih, šolski sistem, ki mladim ne nudi dovolj praktičnih znanj in s tem povezane socialne stiske, zaradi katerih se težko znajdejo, se ne osamosvojijo, izgubljajo na samozavesti in družbeni odgovornosti… Na drugi strani se svet spopada z okoljskimi in družbenimi izzivi, ki potrebujejo aktivne mlade. Potrebna bo nova paradigma razvoja in v Parku Istra se trudimo soustvarjati eno od možnih poti. Neprecenljivo je, da imajo mladi možnost izkusiti, kaj je trajnost v praski, jo živeti že danes ter jo odgovorno pomagati soustvarjati. Izkušnja tega je veliko močnejša od teoretičnega znanja.

Cilji projekta:

  • Mladi z manj priložnostmi za ljudi z manj priložnostmi. Pomoč pri ohranjanju in ustvarjanju novih zelenih delovnih mest v obmejnem zaledju Slovenske Istre in pridobivanje novih znanj, ki bodo tudi mladim udeležencem programa omogočila lažjo zaposljivost.
  • Ohranjanje kulturne in naravne dediščine obmejnega zaledja Slovenske Istre. Pomoč pri njeni identifikaciji, zaščiti in ozaveščanju o njej.
  • Opolnomočenje mladih prostovoljcev, ki se bodo tekom projekta naučili široke palete novih spretnosti. Prostovoljci bodo tako laže odkrili, kakšni so njihovi talenti in kaj je tisto, kar jih najbolj zanima. Naučili se bodo različnih praktičnih znanj, delovanja v skupini, izražanja svojih mnenj in občutkov, nenasilnega reševanja konfliktov, uresničevanja svojih idej, kritičnega presojanja informacij.
  • Promocija prostovoljstva in aktivnega državljanstva kot poti, preko katere lahko pozitivno vplivamo na svet in hkrati pridobimo znanja in izkušnje, ki koristijo tudi nam samim.

 

reviving_istra