PROSTOVOLJCI BREZ MEJA

PROSTOVOLJCI BREZ MEJA

V sodelovanju s Središčem Rotunda izvajamo projekt Prostovoljci brez meja, z namenom vzpostavitve pilotnega modela razvoja prostovoljstva v nekaterih občinah Obalno-kraške regije. Projekt načrtuje aktiven pristop k spodbujanju prostovoljstva ter se z delovnimi akcijami odziva na potrebe lokalnega okolja.

Cilj projekta je vzpostavitev modela celostnega razvoja prostovoljstva, ki ga bo mogoče prenesti tudi na ostale regije v Sloveniji. Poleg prostovoljske pisarne je bila vzpostavljena tudi spletna platforma, ki omogoča stik med pomoči potrebnimi in prostovoljci v pilotnih občinah. Projekt stremi k večjemu ozaveščanju, promociji prostovoljstva ter krepitvi solidarnosti.

TRAJANJE PROJEKTA:  November 2019 – Januar 2022

PROJEKTNI PARTNERJI: Središče Rotunda – vodilni partner

PROJEKT PODPIRA: Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega
razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

KONTAKT: petra@parkistra.com (Petra Matos)