S SOLIDARNOSTJO…

S SOLIDARNOSTJO DO DOLGOŽIVE DRUŽBE

 

Zaledje Obalno –Kraške regije je zaznamovano s socialnimi stiskami ostarelih, ki ostajajo na podeželju. Skozi projekt želimo podpreti prav njih in na ta način doprinesti kamenček k bolj dostojnemu bivanju ranljivih skupin prebivalcev na podeželju. Podpreti si želimo ostarele kmete, saj so prav oni tisti, ki skrbijo za kulturno krajino in s tem naravno in kulturno dediščino naše regije. Žal pa kmetom pogosto zmanjkuje energije in prav tu bomo z akcijami pomoči vstopili mladi prostovoljci.
Tekom projekta bomo izvedli 15 akcij prostovoljske pomoči ostarelim in ranljivim skupinam v Obalno-kraški regiji. V sodelovanju s partnerji bomo identificirali najbolj ranljive posameznike in z njimi pripravili plan prostovoljske pomoči.
Vse akcije povezuje nota medgeneracijskega sodelovanja, ki na eni strani podpre ranljive skupine, na drugi strani pa mladim skozi prostovoljsko delo omogoča učenje novih spretnosti in izkušnjo solidarnega dela za druge.

TRAJANJE PROJEKTA: avgust 2020 – maj 2021

PROJEKTNI PARTNERJI: Trajnostni park Istra, Občina Hrpelje-Kozina, Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre

PROJEKT PODPIRA: Iskra – Stičišče nevladnih organizacij Istre in Krasa, Kulturno izobraževalno društvo Pina, Ministrstvo za Javno upravo

KONTAKT: petra@parkistra.com (Petra Matos)