SOLIDARNA PRIMORSKA

SOLIDARNA PRIMORSKA

Cilja projekta Solidarna Primorska sta prispevati k reševanju problematike trajnostnega razvoja degradiranega zaledja Južne Primorske ter navduševati mlade, predvsem tiste z manj priložnostmi, za dobrodelnost in aktivno državljanstvo.

Projekt Evropske solidarnostne enote bo omogočil mladim z manj priložnostmi iz EU, da pomagajo ljudem z manj priložnostim v Južnoprimorski regiji pri iskanju novih možnosti za ohranjanje in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, varovanju dediščine ter pri oživljanju obmejnega zaledja. Le-to je z vidika naravne in kulturne dediščine zelo bogato in se v njem skriva velik potencial, potrebuje pa znanje in mladostno, odločno energijo, ki ga bo popeljala na pot (trajnostnega) razvoja. S prostovoljstvom prav to vnašamo v to okolje.

Prostovoljci bodo sodelovali pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti na štirih podrocjih:
– Pomoč prebivalcem
Aktivnosti projekta se bodo osredotočale na pomoč domačinom z manj priložnostmi ter podporo domačinom z dobrimi idejami, ki prispevajo k razvoju zelenih delovnih mest in trajnostnemu razvoju regije.
– Pomoč lokalnim organizacijam
Mnoge lokalne organizacije se lahko pohvalijo z odličnimi idejami, požrtvovalnim delom in dobrim poznavanjem potreb krajev v katerih delujejo. Pogosto pa jih ovira pomanjkanje sredstev in kadrov, zato jim bodo prostovoljci priskočili na pomoč. Sodelovali bomo v akcijah Rdečega Križa, Karitasa, Centra za Socialno delo, Zveze Sonček, društev za zaščito živali, lokalnih turističnih društev, planinskih društev…
– Skrb za dediščino regije
V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi bomo izvajali prostovoljske akcije za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Primeri teh aktivnosti so urejanje okolice starih domačij, cerkva, spomenikov; obnova kalov in čiščenje izvirov; organizacija čistilnih akcij; obnova suhozidov; pomoč pri skrbi za zavarovana obmocja; pomoč pri promociji lokalnih obrtnih izdelkov, glasbe in starih običajev.
– Izobraževanja
Del aktivnosti projekta bo priprava učnih delavnic za druge prostovoljce v Prostovoljskem centru Parka Istra (popoldanske delavnice), predavanja za domačine ter učence v osnovnih in srednjih šolah v regiji. S tem bodo prostovoljci prispevali k ozaveščanju in širjenju dobrih praks ter praktičnih veščin, nudili mladim možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter delili svojo izkušnjo prostovoljstva ter s tem navduševali mlade za dobrodelnost in aktivno državljanstvo.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2021 – 31.3.2023; 1.6.2022 – 31.12.2023; 1.6.2023 – 30.11.2024

UDELEŽENCI: 60 prostovoljcev iz različnih evropskih držav

PROJEKTNI PARTNERJI: Trajnostni park Istra – vodilni partner, SVI France, SVI Belgium, Check IN Portugal, InCo Italy, Youth ID France, KERIC Slovakia

PROJEKT PODPIRA: Evropska solidarnostna enota

REFERENČNA ŠTEVILKA: 2021-1-SI02-ESC51-VTJ-000037085; 2022-1-SI02-ESC51-VTJ-000080217; 2023-1-SI02-ESC51-VTJ-000112890

KONTAKT: petra@parkistra.com (Petra Matos)