RAZVOJ REGIJE

                      RAZVOJ REGIJE

Inovativni turizem

inovativni_turizem

Odprta pisarna

DSC07850c

BrniISTRA

23BrnistraCveti x

Zaledje Slovenske Istre, »slovenska Toskana«, je zaradi obmejnosti in težje dostopnosti obdržalo neokrnjenost narave, ki hkrati skriva tisočletno kulturno dediščino.
V Trajnostnem parku Istra se osredotočamo na izobraževalni, zdravstveni in prostovoljski turizem. Slednji je na svetovni ravni v izjemnem porastu in predstavlja zgled trajnostnega turizma s pozitivnim učinkom na svet. Prostovoljci so vključeni v izvajanje aktivnosti v Trajnostnem parku, s tem pa tudi sami pridobivajo dragocena znanja in vrednote.

Vse turistične aktivnosti so prilagojene naravnim danostim območja, varovanim območjem Nature2000 in bodočega Krajinskega parka Dragonja, v katerem se nahajamo.

Partnerji in podporniki: Hostel Celica, Turistica – fakulteta za turistične študije Portorož, Habitati – Razvijamo podeželje

Temelj trajnostnega razvoja je ustvarjanje delovnih mest v lokalnem okolju.

Odprta pisarna zato nudi podporne storitve za lokalno podjetništvo. Podpira lokalna mikro in mala podjetja na področju obrti, kmetijstva in gozdarstva, kreativnih in zelenih industrij. Organizacijam in posameznikom v regiji nudi pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.

Z odprto pisarno pomagamo k lažjemu izvajanju novih razvojnih projektov in financiranju dobrih idej.

Partnerji in podporniki: Regionalni razvojni center Koper, Slovenia Coworking

Projekt BrniISTRA je namenjen oživljanju kulturne dediščine Istre in ustvarjanju lokalnih delovnih mest.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Partnerji in podporniki: Center odličnosti nizkoogljične tehnologije, Ekologi brez meja, KED Smetumet, LifeClass Hotels Portorož, Pokrajinski muzej Koper.