TRAJNOSTNI POLIGON

TRAJNOSTNI POLIGON

V okviru Trajnostnega parka Istra deluje demonstracijski poligon trajnostnih tehnologij, izdelkov in storitev. V njem povezujemo najboljše slovenske in tuje organizacije in posameznike, ki delujejo na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem.

V poligon aktivno vključujemo obiskovalce, študente, raziskovalne institucije, zeleno in kreativno industrijo.

Podjetjem, raziskovalnim institucijam in drugim nudimo možnost, da v Trajnostnem parku predstavljajo svoje okolju prijazne izdelke. Produkte, ki so predstavljeni v Trajnostnem parku, na zanimiv način predstavljamo obiskovalcem Parka. S tem jim nazorno prikažemo pomen izbire okolju in družbi prijaznih izdelkov in storitev na svet okoli nas.

Pozorni smo tudi na lokalno okolje v katerem delujemo. Podpiramo dobre lokalne projekte, proučujemo potenciale regije ter iščemo uporabne rešitve. S tem želimo ustvarjati nove tržno zanimive produkte ter lokalna zelena delovna mesta.

Primeri trajnostnih materialov in rešitev, ki so predstavljeni v prostovoljskem centru v Hrvojih: