Finančno poročilo za leto 2014Želimo zagotavljati transparentnost našega delovanja, zato z veseljem predstavljamo pregledno finančno poročilo za obdobje od začetka projekta do konca januarja 2015.

Naši odhodki so v tem obdobju znašali 109.046 €. Sredstva so bila porabljena za:

Odhodki2

Pohvalimo se lahko, da smo skoraj 97 % zbranih sredstev namenili projektu. Stroški delovanja so znašali zgolj 3 % in stroški plač le 0,3 %, kar Park Istra uvršča med najučinkovitejše projekte v Sloveniji. Seveda pomaga to, da smo vsi prostovoljci :) V letu 2014 je v Trajnostnem parku Istra aktivno sodelovalo kar 350 prostovoljcev. Skupaj smo opravili okoli 25.000 delovnih ur.

In še prihodki:

Prihodki3

Skupaj so vsi finančni prihodki Parka Istra znašali 116.576 € in so za 7530 € presegali odhodke.
Največji del prihodkov so predstavljali vložki zadružnikov v Zadrugo Močunigi.
Z aktivnostmi, predvsem organizacijo predavanj in delavnic, smo že prvo leto, kljub res preprosti infrastrukturi, ustvarili 6834 € prihodkov.
11 % prihodkov so naši podporniki prispevali v fond, ki je bil ustanovljen za pomoč vstopu novih članov v Zadrugo Močunigi.
Park Istra je lansko leto prejel tudi 18.185 € finančnih donacij, pomagali pa ste mu še z materialnimi donacijami v ocenjeni vrednosti 70.000 €.

Vsem, ki ste prispevali k uspešnemu rojstvu Trajnostnega parka Istra se iskreno zahvaljujemo! Potrudili se bomo, da vaša dobra dela rastejo in se množijo v vseh naših dejavnostih! Hvala!

Travnik